Vold, skam og tabu

Psykisk og fysisk vold i nære relationer

Vold kan ikke reduceres til fysisk vold alene. Vold er en handling, som anvendes til at opnå magt, og kan tage mange former; seksuel, økonomisk, psykisk vold mv.

Talk Town sætter fokus på vold i nære relationer. F.eks. estimeres det, at over en halv million danskere lever, eller har levet, i et forhold med psykisk vold. Temaet skal sikre en forståelse af vold i nære relationer som et alvorligt lige- stillingsproblem, der kræver handling og en række strukturelle ændringer.

No Events on The List at This Time

X