om talk town

vi ses på onkel dannys plads 9.- 11. maj 2019!

Talk Town er en festival; en samtaleby om køn, ligestilling og feminisme; et forum for dialog på tværs af faglig og personlig erfaring; et sted for nysgerrighed, netværksdannelse og dialog.

Talk Town er gratis og tilgængeligt for offentligheden.

Festivalens formål  er at skabe en platform for en folkelig debat om ligestilling, køn og feminisme. I sin natur er Talk Town en platform for netværk og dialog. Festivalen er aktørbaseret i stil med folkemødet på Bornholm. Det vil sige, at den fungerer som en ramme for organisationer, foreninger og engagerede enkeltpersoner, hvori de kan bidrage med netop deres mærkesager.

Talk Town er en faglig, social og kulturel ramme, hvor primært danske ligestillingsorganisationer, erhvervsliv, fagbevægelsen, foreninger, politiske partier, frivillige, offentlige aktører, græsrødder, relevante uddannelser, borgere og internationale meningsdannere m.fl. diskuterer køns- og ligestillingspolitik med hinanden; en tværfaglig scene, for et aktivt publikum.

Festivalen er en samtaleby, hvor der er plads til uenighed og forskellige perspektiver, der kan mødes på kryds og tværs, men som alle peger ind i samme hovedvision; ligestilling.

Festivalen udspringer af Danmarks værtsskab for kvindekonferencen Women Deliver i 2016. Kulturproduktionskollektivet Indgreb ønskede at give den almene københavner adgang til de mange Women Deliver-delegerede, som repræsenterede ligestillingssagen globalt, og forankre de globale ligestillingsproblematikker, der blev behandlet på konferencen, i en dansk kontekst. Derfor kontaktede Indgreb Kvinderådet og gennem et stærkt samarbejde løb den første Talk Town af stablen i Kødbyen i 2016.

Festivalen var egentlig kun tænkt til at finde sted en enkelt gang, men fremmødet og opbakningen var så stor, at festivalen vendte tilbage på Hovedbiblioteket i 2017, og igen i 2018 i Huset-KBH. Her samarbejdede Talk Town igen med over 60 internationale og danske partnere, som tilbød en bred række arrangementer for over 3000 gæster.

Talk Town er kommet for at blive og i 2019 vil Onkel Dannys Plads i Kødbyen være backdrop, når festivalen vender tilbage 9.-11. maj 2019 med debatter, foredrag, konferencer og workshops, blandet med kunstudstillinger, koncerter, film, radiobiograf og performances; alt sammen fokuseret på ligestilling, køn og feminisme.

Retningslinjer

Ingen sexisme

Ingen racisme

Ingen homofobi

Ingen transfobi

Vi bestræber os på at skabe et safer space på Talk Town. Vi ønsker at skabe et åbent, inkluderende og sikkert rum, hvor der er plads til, og trygt for alle.
Vi tolererer ikke kropsshaming eller diskrimination på baggrund af alder, kropskapabilitet, kønsidentitet, etnicitet, klasse eller seksuelorientering.
Hvis du føler dig utryg på festivalen, kan du altid henvende dig i info-boden eller til Talk Towns crew, der vil være synlige på festivalen.

SAMARBEJDSPARTNERE

Følg os på de sociale medier!

X