om talk town

Talk Town har vokseværk – vi ses i Århus, københavn og på forbrændingen i 2019!

Talk Town er en folkelig debatfestival; en samtaleby om køn, ligestilling og feminisme; et forum for dialog på tværs af faglig og personlig erfaring; et sted for nysgerrighed, netværksdannelse og dialog.

Festivalen er aktørbaseret i stil med folkemødet på Bornholm. Det vil sige, at den fungerer som en tværfaglig, social og kulturel ramme for organisationer, erhvervsliv, foreninger, græsrødder, aktivister, uddannelsesinstitutioner, engagerede borgere og internationale meningsdannere m.fl., hvori de kan bidrage med netop deres mærkesager. 

Talk Towns formål er at skabe en platform for netværk og dialog, hvor der er plads til uenighed og forskellige perspektiver, der kan mødes på kryds og tværs, men som alle peger ind i samme hovedvision; ligestilling.

De sidste tre år har vist, at Talk Town er kommet for at blive, og nu har festivalen fået vokseværk! I 2019 præsenterer foreningen Talk Town således både 3-dagsfestival i København til maj og 1-dagsfestival i Århus til september. Derudover kuraterer Talk Town i 2019 talkprogrammet til projektet Kvinder I Centrum, som arrangeres af spillestedet Forbrændingen i Albertslund.

baggrund

Festivalen udspringer af Danmarks værtsskab for konferencen Women Deliver i 2016. Kulturproduktionskollektivet Indgreb ønskede at give den almene københavner adgang til de mange Women Deliver-delegerede, som repræsenterede ligestillingssagen globalt, og forankre de globale ligestillingsproblematikker, der blev behandlet på konferencen, i en dansk kontekst. Derfor kontaktede Indgreb Kvinderådet og gennem et stærkt samarbejde løb den første Talk Town af stablen i Kødbyen i 2016.

Festivalen var egentlig kun tænkt til at finde sted en enkelt gang, men fremmødet og opbakningen var så stor, at festivalen vendte tilbage på Hovedbiblioteket i 2017, og igen i 2018 i Huset-KBH. Her samarbejdede Talk Town med over 60 internationale og danske aktører, som tilbød en bred række af arrangementer for over 2500 gæster.

Retningslinjer

Ingen sexisme

Ingen racisme

Ingen homofobi

Ingen transfobi

Ingen tykfobi

Ingen ableisme

Talk Town er en debatfestival, hvor vi lærer og lytter sammen. Talk Town tolererer ikke sexisme, racisme, homofobi, transfobi, tykfobi, ableisme eller anden diskrimination.
Vi kan ikke skabe et trygt rum for alle, men vi ønsker at give ekstra plads til mennesker i udsatte positioner.
Vi forventer, at alle festivalgæster lytter til hinanden, respekterer hinandens grænser og giver plads til mennesker, der ikke har samme privilegier som dem selv.
Vi opfordrer alle aKTØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE til aktivt at arbejde med at sikre fair og divers repræsentation i sammensætningen af panelER mv. 
Oplever eller ser du noget ubehageligt eller grænseoverskridende PÅ FESTIVALEN, så kan du henvende dig i infoboden, og så vil vi gøre vores bedste for at tage hånd om det.

samarbejdspartnere

persondatapolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra organisationens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Læs hele persondatapolitikken her

Følg os på de sociale medier

X